SENARAI BADAN BERKANUN YANG LAYAK MEMOHON PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

SENARAI BADAN BERKANUN YANG LAYAK MEMOHON PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)


SENARAI BADAN BERKANUN YANG LAYAK MEMOHON LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

SENARAI BADAN BERKANUN YANG LAYAK MEMOHON PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

 1. AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
 2. AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)
 3. AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)
 4. BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)
 5. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
 6. HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)
 7. HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)
 8. INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)
 9. INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)
 10. INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)
 11. INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)
 12. INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)
 13. INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
 14. INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
 15. INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)
 16. INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)
 17. JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)
 18. KEMAS – LANTIKAN SPA SAHAJA
 19. KOLEJ-KOLEJ KOMUNITI
 20. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)
 21. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)
 22. KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)
 23. KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)
 24. KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL
 25. KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) – (JUM. KELAYAKAN MENGIKUT PEKELILING KWAP)
 26. KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)
 27. KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)
 28. LEMBAGA AIR PERAK
 29. LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
 30. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
 31. LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
 32. LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)
 33. LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
 34. LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
 35. LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
 36. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
 37. LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
 38. LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)
 39. LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)
 40. LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)
 41. LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)
 42. LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)
 43. LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)
 44. LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)
 45. LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)
 46. LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)
 47. LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
 48. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG
 49. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)
 50. LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)
 51. LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)
 52. LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)
 53. LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)
 54. LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)
 55. LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
 56. LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
 57. LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)
 58. LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
 59. LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)
 60. LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)
 61. LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)
 62. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
 63. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
 64. LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
 65. LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)
 66. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN
 67. MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)
 68. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
 69. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
 70. MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
 71. MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN
 72. MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)
 73. MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)
 74. MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 75. MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)
 76. MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)
 77. PEJABAT DAERAH DAN TANAH: DAERAH TIMUR LAUT, DAERAH BARAT DAYA, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
 78. PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANG
 79. PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
 80. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
 81. PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG
 82. PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)
 83. PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)
 84. PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)
 85. PERBADANAN BUKIT BENDERA
 86. PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)
 87. PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)
 88. PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN
 89. PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)
 90. PERBADANAN LABUAN (LPL)
 91. PERBADANAN MUZIUM KELANTAN
 92. PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)
 93. PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG
 94. PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
 95. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)
 96. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN
 97. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)
 98. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)
 99. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)
 100. PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)
 101. PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)
 102. PERBADANAN PUTRAJAYA
 103. PERBADANAN STADIUM KELANTAN
 104. PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)
 105. PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
 106. PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)
 107. PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
 108. PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)
 109. PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)
 110. PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
 111. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN
 112. PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)
 113. PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
 114. PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
 115. PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)
 116. SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAK
 117. SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)
 118. SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
 119. SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
 120. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)
 121. SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)
 122. SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)
 123. SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)
 124. TOURISM MALAYSIA
 125. UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)
 126. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
 127. UNIVERSITI MALAYA (UM)
 128. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
 129. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
 130. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
 131. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
 132. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
 133. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
 134. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
 135. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)
 136. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
 137. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
 138. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
 139. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
 140. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
 141. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
 142. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
 143. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
 144. YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILAN
 145. YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN
 146. YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKA
 147. YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
 148. YAYASAN NEGERI PAHANG
 149. YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)
 150. YAYASAN NEGERI MELAKA
 151. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG
 152. PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZER
 153. MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG
 154. PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANG
 155. LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG
 156. LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN
 157. PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR
 158. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)
 159. PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)
 160. JABATAN KEWANGAN NEGERI
 161. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
 162. JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANG
 163. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
 164. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
 165. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
 166. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG
 167. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
 168. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG
 169. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
 170. JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANG
 171. JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANG
 172. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)
 173. PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)
 174. PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
 175. MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
 176. PERBADANAN STADIUM MELAKA
 177. PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
 178. LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA
 179. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU
 180. LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGAN
 181. YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU
 182. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
 183. LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN
 184. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN
 185. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
 186. PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILAN
 187. SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)
 188. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK
 189. PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
 190. LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)
 191. PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)
 192. LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)
 193. MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 194. MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR
 195. PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU
 196. PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)
Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web LPPSA:

atau boleh menyemak kelayakan LPPSA dengan klik link berikut:http://wasap.my/601138221589/Semak+Kelayakan+LPPSA


Semoga senarai ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada sahabat-sahabat yang ingin membeli rumah.

Sekian, terima kasih.

Labels

BANDAR BARU SETIA AWAN PERDANA (2) BANKRAP (4) Batu gajah Perak (3) beli rumah busuk (3) Beli Rumah Lelong (25) beli rumah pertama (1) Bisnes Travel (1) Blog Carian Homestay Malaysia (5) Bota kanan (1) Cameron Highland (2) Carian Homestay Malaysia (7) D'AMAN RESIDENSI MERU JAYA (1) ebook percuma (3) Ebook Rahsia Buat Duit Tambah-Tambahan Dengan Homestay (2) ebook rahsia homestay (1) Ebook Senarai Homestay (3) emas (4) harga emas (2) hARTANAH (33) Hartanah Lelong (15) Homestay (135) Homestay di Batu Gajah Perak (2) Homestay di Cameron Highlands (2) Homestay di Ipoh Perak (3) Homestay di Kelantan (9) Homestay Di Langkawi (3) Homestay Di Melaka (15) Homestay di Port Dickson (4) Homestay di Seremban (2) Homestay di Seri Iskandar Perak (5) Homestay di Tanah Rata Cameron Highlands (1) Homestay Malaysia (4) Homestay Melaka (8) HOMESTAY SERI ISKANDAR (6) Homestay Seri Iskandar Perak (2) Hotel (5) hotel murah (1) Ilmu hartanah (17) Ilmu Kewangan (5) Ilmu pelaburan (8) ilmu pelaburan hartanah (16) Ilmu pelaburan saham (3) IPOH PERAK (2) jadikan homestay sebagai lubuk buat duit (1) kerja part time (5) KWSP (5) Labur atau lebur (1) Langkawi (3) lelong (21) Lelong Rumah (3) Lelongan LPPSA (9) LPPSA (15) MAPS THEME PARK (1) MORATORIUM (7) Pak Ya homestay (9) Pak Ya Homestay di Batu Gajah Perak (2) Pak Ya Homestay Seri Iskandar Perak (5) Pelaburan (10) pelaburan emas (5) PELABURAN HARTANAH (38) Pelaburan Saham (29) pendapatan pasif (3) Perak (7) rahsia homestay (2) Rangkaian Pak Ya Homestay (3) Rumah baru di Manjung Perak (2) Rumah baru di Seri Manjung Perak (1) Rumah baru di Taman Desa Harmoni Bota Kanan (1) RUMAH DI IPOH (1) RUMAH DI mERU jAYA (1) rumah di seri manjung (4) Rumah di Sitiawan (2) Rumah lelong (72) Rumah Teres 1 Tingkat (5) Rumah Untuk Dijual (4) SAMUDERA RESIDENCE SERI MANJUNG PERAK (2) Senarai Homestay (3) Senarai Homestay (20) Senarai Homestay di batu Gajah Perak (2) Senarai Homestay di Johor (1) Senarai Homestay di Kelantan (2) senarai homestay di Malaysia (8) Senarai Homestay di Melaka (3) Senarai Homestay di Negeri Johor (1) Senarai Homestay di Perak (5) Senarai Homestay di Terengganu (1) Senarai Homestay Melaka (1) senarai Rumah (2) Senarai Rumah Murah (1) Seri Iskandar Perak (5) Seri Manjung Perak (3) Sitiawan (2) Taman Desa Harmoni (1) TAMAN MANJUNG POINT SEKSYEN 2 (1)